Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Drużyna MDP

 

MDP LOGORADA DRUŻYNY

1. Dowódca MDP Artur Fabisiak

2. Z-ca Dowódcy MDP Wiktoria Korszun

3. Sekretarz MDP

4. Dowódca sekcji MDP Julia Iwaniuch

5. Z-ca Dowódcy sekcji MDP Radosław Pachla

Kalendarz imprez na 2019r

 

Kalendarz Imprez OSP Nowogród Bobrzański na 2019rok

       Miesiąc                                                                           dzień/nazwa                                                          miejsce

Styczeń

12 Wigilia
17-20 Ferie MDP 2019
18 Turniej MDP - pięciobój MDP
26 Walne zebranie
31 OTWP MDP Eliminacje

Remiza
Remiza
Hala Gimnazjum
Remiza
Remiza

Luty

16 Dyskoteka MDP
24 OTWP MDP Eliminacje Gmine

OSP SUCHA
Remiza

Marzec

14 Pogadanki Przedszkole 
15 Szkolenie Podstawowe OSP
22-24 Nocowanie MDP
23 Czyn społeczny
23 Dyskoteka Powiatowa MDP

ul. Szkolna
JRG 2
Remiza
Remiza godz. 13.00
Dom Kultury

Kwiecień

6 OTWP MDP Eliminacje Powiatowe
14 Turniej piłka Siatkowa
19 -21 Wielkanoc
22 Śmigus Dyngus
26 Jajko Wielkanocne
27 Gminne Ćwiczenia

JRG 2 godz 10
Niwiska
Kościół
Miasto
Remiza godz. 18.00
Gminny Teren Leśny

Maj

2 Dzień Flagi
3 ŚW. Konstytucji
4 Dzień Strażaka
8 Dni Otwarte Remizy  
10 - 12 Projekt polsko - niemiecki
10 Szkolenie Techniczne
11 Gminne Zawody Strażackie
11 Powiatowy Dzień Strażaka
18 Koncert z okazji Dnia Strażaka
31 Dni Nowogrodu
31 Dzień Sportu - przedszkolaki

Rynek
Ryek
Kościół / Drągowina
Remiza
Ośrodek Baseny
JRG 2
Stadion ul. Fabryczna
Zielona Góra ok. 13.00
Amfiteatr Zielonogórski
Miasto
Orlik godz. 9.00

Czerwiec

1 Dzień Dziecka
1 -2 Dni Nowogrodu
8 60 Lecie OSP Kaczenice
8 Festyn dzień Dziecka
8 Szkolenie Dowódców
17 Szkolenie Wodne
20 Boże Ciało
29 Rajd Niepełnosprawnych Integracyjny

Szkoła Podstawowa
Miasto
Kaczenice
Przedszkole ul. Kościuszki godz. 9
JRG 2
PSP / Bóbr
Miasto / Kościół
Dom Kultury

Lipiec

13 Festyn Święto - Pszczoły
22 - 31Obóz Strażacki

Bogaczów
Dziwnowo

Sierpień

 15 Festyn Parafialny
24 Msza Święta - zabezpieczenie
30Turniej Leśny dla MDP
Kościół WNMP
Kościół Św. Bartłomieja
Bojadła

Wrzesień

 7 Szkolenie Kierowców Konserwatorów
7 Powiatowe Zawody OSP
20 Szkolenie Podstawowe
29 Gminne Ćwiczenia

JRG 2 
ZG ul. Wyspiańskiego
JRG 2
Szkoła Podstawowa nr 1

Październik

 

 

Listopad

11 Dzień Niepodległości
23 Turniej Tenis Stołowy

Kościół / Rynek
Drzonków

Grudzień

16 Wigilia Miejska

Nowogród Bobrzański

*-może ulec zmianie     

 

 

 

 

 

 

Jak zostać członkiem OSP

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

OSP NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

 

Aby zostać strażakiem ochotnikiem w OSP Nowogród Bobrzański należy:

1. Przeczytać statut OSP i zapoznać się z prawami, obowiązkami oraz wymaganiami stawianymi strażakowi ochotnikowi (Rozdz. III) statut znajduje się w zakładce STATUT w menu głównym.

2. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki. Wniosek do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA. (W przypadku osób niepełnoletnich specjalny wniosek należy złożyć w obecności rodziców lub opiekunów ustawowych)

3. Uzyskać pozytywna decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swa zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Cechy strażaka ochotnik

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

- męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

- dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

- podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

- umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

- świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, - koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Dodatkowo strażak może zostać skierowany na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.

 

Remiza

 

Zdjęcia naszej Remizy

P1000514 

 P1040116

 P1040001

Zdarzenia OSP

Zdarzenia i wyjazdy OSP na 2018r.

 

Pożary - 2

 

Miejscowe zagrożenia- 0

 

Inne -0

 

Gospodarcze - 4

 

Ćwiczenia, szkolenia, zawody -0

 

Nie wyjechano - 0

 

Fałszywe -1